Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 117, Hogset, bnr. 5, Hogset. Skyld: 1 mark
Fra 2020: gnr. 517, bnr. 5

Også kalt Sivertstauå