på Høgset, Aukra

Sivil tilhørighet
1656, 1724: Vestnes tinglag (men i et tingsvitne fra 1726 regnet til Sund)
1950: Vatne kommune
Fra 1.1.1965: Midsund kommune
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Geistlig tilhørighet
1664: Aukra hovedsogn
Fra 1792: Borgund prestegjeld, Vatne sogn

Matrikkel
1950: gnr. 117, Hogset
Fra 2020: gnr. 517

På Midøya