i Fåberg

Sivil tilhørighet
Fra 1964: Lillehammer kommune