i Strømgarden, Blakkstad, Gjemnes

Matrikkel
Ft. 1891: lnr. 127 D, 128 D, 131 D og 129 C
Ft. 1900: gnr. 7, bnr. 7 og 15
1950: gnr. 7, Blakstad, bnr. 7, Blakstad. Skyld: 3 mark 4 øre. Bnr. 15, Blakstad. Skyld: 40 øre. https://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/stad/matr50?task=s&fnr=15&hid=428&gnr=7
Fra 1965: gnr. 51, bnr. 7

Bruket fikk navn etter familien Strøm, som var eiere 1880–1908