på Sletta, Varholen, Fræna

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Hustadvika kommune

Matrikkel
Umatrikulert plass under gnr. 51