på Kankerud, Gausdal

Sivil tilhørighet
1879–1961: Østre Gausdal kommune

Matrikkel
1950: gnr. 83, Kankerud, s.
Fra 1962: gnr. 201