i Genova

Sivil tilhørighet
Før 1797: egen republikk
Fra 1861: by i Italia