på Søndre Solset, Gausdal

Matrikkel
1950: gnr. 49, Saulset søndre