i Brustaua, Brue, Grytten

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
1950: gnr. 79, Brude, bnr. 2, Brudestuen. Skyld: 92 øre

Skrivemåter
Brustaua (vedtatt av kartverket 12.3.1996)
Brustua (avslått av kartverket 12.3.1996)