på Søndre Solbjør, Gausdal

Matrikkel
1950: gnr. 52, Solbjør søndre