Sivil tilhørighet
1890 og 1950 i Frei kommune
Senere i Gjemnes kommune

Geistlig tilhørighet
1564 i Kvernes prestegjeld
1890 i Frei sogn

Matrikkel
1950: Gnr. 30, Nordre Ikornes Vorpe. Skyld: 15 øre. Gnr. 31, Søndre Ikornes Vorpe. Skyld: 11 øre