på Rokvam, Gausdal

Sivil tilhørighet
1879–1961: Østre Gausdal kommune

Matrikkel
1950: gnr. 103, Rokvam