i Myrbostad kyrkje, Fræna

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Hustadvika kommune

Også kalt Indre Fræna kyrkje