på Smehaugen, Leikvam, Gausdal

Sivil tilhørighet
1879–1961: Østre Gausdal kommune

Matrikkel
Umatrikulert plass under senere gnr. 222