i Gagnat tinglag

Sivil tilhørighet
Fra 1838: Tingvoll kommune