på bnr. 3, Åndal, Fræna

Sivil tilhørighet
Før 1860: Vågøy kommune
Fra 1.1.2020: Hustadvika kommune

Geistlig tilhørighet
Før 1859: Aukra prestegjeld, Vågøy sogn

Matrikkel
1950: gnr. 37, Aandal, bnr. 3, Aandal. Skyld: 2 mark 58 øre

Kalt Julsethgarden etter bruker i 1870-årene