på Kors kirkegård, Grytten

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

På Flatmark 1670–1797, nå kalt Kors gamle kirkegård

Kors gamle kirkegård i 2008 (foto: Arnfinn Kjelland, lokalhistoriewiki.no)