på Kleiva, Grytten

Gnr. 80

I Rauma kommune fra 1.1.1964