på Hustad kyrkjegard, Fræna

Sivil tilhørighet
Før 1964: Hustad i Romsdal (s.d.)
Fra 1.1.2020: Hustadvika kommune