på Nedre, Øygarden, Fræna

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Hustadvika kommune

Matrikkel
1950: gnr. 64, Ødegaarden, bnr. 7, Ødegaard nedre. Skyld: 1 mark 92 øre (overstrøket og endret). https://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/stad/matr50.cgi?task=s&fnr=15&hid=425&gnr=64