på Sørfeta, Feta, Fræna

Sivil tilhørighet
Før 1860: Vågøy kommune
Fra 1.1.2020: Hustadvika kommune

Geistlig tilhørighet
Før 1859: Aukra prestegjeld, Vågøy sogn

Matrikkel
Gnr. 47, bnr. 2

Kalt Haukåsfeta