i Grip

Kommune

Kirkesogn

Øy(gruppe) i sjøen

Gnr. 30

Sivil tilhørighet
Egen kommune
Fra 1.1.1964: Kristiansund kommune (gnr. 30)