på Tornes, Fræna

Sivil tilhørighet
Før 1860: Vågøy kommune
Fra 1.1.2020: Hustadvika kommune

Geistlig tilhørighet
Før 1859: Aukra prestegjeld, Vågøy sogn
Fra 1859: Fræna prestegjeld

Matrikkel
Gnr. 12 (Øver-Tornes) og 13 (Ner-Tornes)

Også bygd, postnr. 6443