på Kråkneset, Sylte, Fræna

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Hustadvika kommune

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass