på Myrlykkja, Kjørsvika, Fræna

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Hustadvika kommune

Matrikkel
Gnr. 9, bnr. 3