på Hallset, Frei

Sivil tilhørighet
Fra 1894: Gjemnes kommune

Matrikkel
1950: gnr. 1, Halset
Fra 1965: gnr. 45

På Bergsøya