på Fåneshamn, Nedre Fånes, Frosta

Matrikkel
Umatrikulert plass under senere gnr. 19