på Møst, Frei

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2008: Kristiansund kommune

Matrikkel
1950: gnr. 10, Møst
Fra 2008: gnr. 110