på Myrbostad kyrkjegard, Fræna

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Hustadvika kommune