på Nedre Frei, Frei

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2008: Kristiansund kommune (gnr. 117)

Matrikkel
1950: gnr. 17, Frei Nedre