på Or, Frei

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2008: Kristiansund kommune

Matrikkel
1840: mnr. 66
1890: gnr. 18
Fra 2008: gnr. 118