på Frei kirkegård

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2008: Kristiansund kommune