på Bakken ytre, Horrem, Aukra

Matrikkel
Utskilt 1871 fra senere bnr. 8
1950: gnr. 3, Horrem, bnr. 10, Bakken ytre. Skyld: 20 øre