i Fannåttingske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment

Skrivemåter
1789: Fanniske Compagnie