ved Møstavågen, Frei

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2008: Kristiansund kommune

Skrivemåter
Møstavågen (godkjent av kartverket 1970, anbefalt form)
Møstvågen (godkjent av kartverket 1984)

Vik i sjø