på Landåsen, Fluberg

Sivil tilhørighet
Fra 1847: Søndre Land kommune

Matrikkel
1838: mnr. 168
1886/90: gnr. 25, Landaasen