på Gjerdhaugen, Syltesetra, Fræna

Sivil tilhørighet
Før 1860: Vågøy kommune
Fra 1.1.2020: Hustadvika kommune

Matrikkel
1865: umatrikulert plass
1950: gnr. 52, Syltesæteren, bnr. 4, Gjerdehaugen. Skyld: 66 øre