i Nedre Skurdal, Fron

Sivil tilhørighet
Fra 1851: Sør-Fron kommune
Fra 1966: Fron kommune
Fra 1977: Sør-Fron kommune

Matrikkel
1950: gnr. 146, Skurdal nedre