i Fanne tinglag

1520: Bolsøy åtting
Senere Fanne åtting/tinglag
Fra 1.1.1838: Bolsøy tinglag