i Finnmark

Fylke
Før 1787: Vardøhus amt
2020–23 del av Troms og Finnmark fylke

Fogderi