i Osen, Flatsetøya, Frei

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2008: Kristiansund kommune

Matrikkel
1950: gnr. 15, Flatsetøen, bnr. 2, Prøveløkken. Skyld: 82 øre
Fra 2008: gnr. 115, bnr. 2