i Yttervika, Møst, Frei

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2008: Kristiansund kommune

Matrikkel
Fra 2008: gnr. 110, bnr. 2