på Nermoen, Moen, Fræna

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Hustadvika kommune

Matrikkel
Gnr. 53, bnr. 3