på Austre Møst, Møst, Frei

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2008: Kristiansund kommune

Matrikkel
1950: gnr. 10, Møst, bnr. 5, Møst. Skyld: 2 mark 52 øre. https://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/stad/matr50?task=s&fnr=15&hid=426&gnr=10
Fra 2008: gnr. 110, bnr. 5