på Solhaug, Hop, Fana

Gnr. 41, bnr. 28–30

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1972: Bergen kommune