på Flatsetøya, Frei

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2008: Kristiansund kommune

Matrikkel
1950: gnr. 15, Flatsetøen
Fra 2008: gnr. 115

På 17- og 1800-tallet også kalt Salamonsøya etter bruker Salamon Jensson (s.d.)