i Moster kyrkje, Finnås

Sivil tilhørighet
Fra 1.7.1916: Bømlo kommune

Senere kalt Moster gamle kyrkje