i Frei

Sivil tilhørighet
Tidligere egen kommune
Fra 1.1.2008: Kristiansund kommune

på Frei

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2008: Kristiansund kommune

Øy