i Småskogan, Øverås, Eresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Mnr. 60, lnr. 132 a
1890: gnr. 18, Øveraas, bnr. 8, Smaaskogan
1950: gnr. 18, Øveraas, bnr. 8, Småskogen
Fra 1964: gnr. 77, bnr. 8
Fra 2020: gnr. 277, bnr. 8