i Pestua, Øverås, Eresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 18, Øveraas, bnr. 14, Øverås. Skyld: 5 mark 10 øre
Fra 1964: gnr. 77, bnr. 14
Fra 2020: gnr. 277, bnr. 14