i Diket, Øverås, Eresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Umatrikulert plass under bnr. 1

Også kalt Hattremplassen

Diket vises på neset i bakgrunnen (foto fra Gards- og ættesoge for Nesset)