i Finnmark

Fylke
Før 1787: Vardøhus amt
Fra 1.1.2020 del av Troms og Finnmark fylke

Fogderi