på bnr. 11, Øverås, Eresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Fra 1964: gnr. 77, bnr. 11
Fra 2020: gnr. 277, bnr. 11