på Nedre, Utbogge, Eresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 1, Bogge Ytre, bnr. 1, Utbugge Nedre. Skyld: 5 mark 52 øre
Fra 1964: gnr. 60, bnr. 1
Fra 2020: gnr. 260, bnr. 1