på Nordhus, Fjelberg

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Kvinnherad kommune (gnr. 209)

Geistlig tilhørighet
Fjelberg hovedsogn