i Åsneset, Øverås, Eresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Umatrikulert plass

Også kalt Penesaplassen etter husmann Per Jonsson (s.d.)